Cvičení z logiky

ALG110005 (0/2 Z, 0/2 Z)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit studentům základy práce v logice, ukázat souvislosti mezi jednotlivými vyučovanými předměty, vyjasnit jakékoli obsahové či metodologické nejasnosti, které mohou během prvního roku studia vyvstávat, a seznámit studenty s konkrétní náplní práce logika. Vše by si měli osvojit při procvičování látky probrané v kurzu Klasická logika I a případně i v jiných kurzech určených pro první rok studia.

Hlavní témata

Především v návaznosti na přednášku Klasická logika I. Procvičovaná látka je přizpůsobována podle potřeby.

Literatura

Příklady jsou brány z nejrůznějších zdrojů, základní probíraná látka však stejně jako přednáška dr. Bílkové vychází z následujících knih:
email: karel zavináč chvalovsky tečka cz