Výsledky 3. zápočtové písemky z 5.2.2009 

Potřeba 

Celkem 

Skála 

12 

0,5 

2,5 

Šůlová 

13 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5