Výsledky 4. zápočtové písemky z 11.3.2009 

Potřeba 

Celkem 

Hartman 

14 

1,5 

0,5 

Skála 

12 

0,5 

2,5