Cvičení z logiky - ZS 2009/10

čtvrtek 9:10-10:40 v 137/Cel, ALG110005 (0/2 Z, 0/2 Z)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit studentům základy práce v logice, ukázat souvislosti mezi jednotlivými vyučovanými předměty, vyjasnit jakékoli obsahové či metodologické nejasnosti, které mohou během prvního roku studia vyvstávat, a seznámit studenty s konkrétní náplní práce logika. Vše by si měli osvojit při procvičování látky probrané v kurzu Klasická logika I a případně i v jiných kurzech určených pro první rok studia.

Sylabus

Atestace

Zápočet je udělován za aktivní účast a zápočtovou písemku.

Konzultace

Po dohodě emailem (25.1.-5.2. nekonzultuji).

Literatura

Příklady jsou brány z nejrůznějších zdrojů, základní probíraná látka však stejně jako přednáška dr. Bílkové vychází z následujících knih:

1. hodina (1.10.2009)


2. hodina (6.10.2009) - místo přednášky


3. hodina (8.10.2009)


4. hodina (22.10.2009)


5. hodina (29.10.2009)


6. hodina (5.11.2009)


7. hodina (12.11.2009)


8. hodina (19.11.2009)


9. hodina (26.11.2009)


10. hodina (3.12.2009)


11. hodina (8.12.2009)


12. hodina (17.12.2009)


1. ZÁPOČTOVÁ PÍSEMKA (7.1.2010)


2. ZÁPOČTOVÁ PÍSEMKA (21.1.2010 v 9:00, Cel/137)


3. ZÁPOČTOVÁ PÍSEMKA (11.2.2010 v 9:00, Cel/137)


?. ZÁPOČTOVÁ PÍSEMKA


Zprávníček - sdělte mi (anonymně) svoje názory na seminář - negativní, pozitivní, návrhy na zlepšení či změnu... Díky za reakce!


email: karel zavináč chvalovsky tečka cz